Ohtlike kemikaalide käitlemise koolitus ettevõtetele

 

Eesti Keemiatööstuse Liit koostöös MTÜ Balti Keskkonnafoorumiga korraldab koolituse kemikaale kasutavatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates REACH määrusest, registreerimisest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ning info edastamiseni tarneahelas. Lisaks toimub praktiline töö ohutuskaartidega.

Koolitus on osalejatele TASUTA!

REGISTREERIMINE
NB! Kohtade arv on hetkel täis.

Ajakava:
9:30-10:00 Osalejate registreerimine, tervituskohv
10:00-10:20 Avamine, sissejuhatus. Ülemaailmne tooteohutuse strateegia (GPS) – Hallar Meybaum, Eesti Keemiatööstuse Liit
10:20-10:50 REACH-määrus ja 2018. a registreerimistähtaeg – kohustused, kellele ja kuidas registreerida – Kärt Kasak, Eesti Keemiatööstuse Liit
10:50-11:15 Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta? – Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum
11:15-11.45 Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid – Kärt Kasak, Eesti Keemiatööstuse Liit
11:45-12:00 Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta – Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum
12:00-13:00 LÕUNA
13:00-13.50 Nõuded kemikaali ohutuskaardile, teave kasutajale, kokkupuutestsenaariumid – Kärt Kasak, Eesti Keemiatööstuse Liit
13:50-14:00 Rühmatöö tutvustus (töö ohutuskaartidega)
14:00-15:00 Töö rühmades
15:00-15:30 Rühmatöö tulemused, arutelu
15:30-16:00 Küsimused, koolituse lõpp

Koolitus toimub projekti „Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel“ raames ja seda toetakse ICCA võimekuse tõstmise programmist.

Küsimuste korral võtke palun ühendust:
Hallar Meybaum/Kärt Kasak, Eesti Keemiatööstuse Liit, tel: 613 9775
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum, tel: 659 7028