Ohtlikud jõulud: jõulukaunistused võivad sisaldada tervisele ja keskkonnale kahjulikke kemikaale

Paljudele meeldib jõuluajal kuuske ehtida ning oma majja ja aeda valguskette riputada. Kas oled kunagi mõelnud, et jõuludekoratsioonid võivad sisaldada ohtlikke kemikaale?

Ohtlikud kemikaalid jõulukaunistustes

Rahvusvahelise projekti AskREACH raames tehtud uuringu käigus testiti jõuluehteid üle Euroopa. Pooltes testitud toodetes leidus ohtlikke aineid üle lubatud kontsentratsiooni 0,1%. Näiteks leiti jõuluehetes, kunstkuuskedes ja valguskettides plastifikaatoreid, mis võivad kahjustada meie reproduktiivsüsteemi.

Lisaks sisaldasid kaunistused mürgiseid leegiaeglusteid ja klooritud parafiine, mis kogunevad keskkonda ning on mürgised nii inimesele kui ka keskkonnale. Paljud uuringud näitavad seost broomitud leegiaeglustite ja kilpnäärmevähi vahel.

Plastifikaatoreid on lihtne vältida, sest neid leidub vaid plastis. Kui eelistame nt paberist, puidust või klaasist valmistatud jõuluehteid, siis olemegi juba vähendanud kokkupuudet plastifikaatoritega. Kunstkuuse asemel vali väike kuusebeebi, mida saab pärast loodusesse istutada, või too jõulupuu riigimetsast elektriliinide alt.

Õigus teada

Hea uudis on see, et tarbijal on õigus teada, kas toode sisaldab inimese tervisele või keskkonnale kahjulikke aineid. Tarbija nõudmisel on tarnijad kohustatud andma teavet toodetes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta. Väga ohtlikud ained võivad olla kantserogeensed, reproduktiivtoksilised ja mutageensed, püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad või hormoonsüsteemi kahjustavad. Ikka ja jälle avastatakse kahjulikke kemikaale sellistes toodetes nagu laste mänguasjad, elektroonikaseadmed, riided ja mööbel.

Koos saame muuta tooted turvalisemaks!

Rakendusega Scan4Chem saad skannida toote vöötkoodi ja küsida ettevõtetelt inimeste tervist ja keskkonda kahjustada võivate kemikaalide olemasolu kohta nende toodetes. Teabe küsimine aitab sul valida ohutumaid tooteid. Samuti näitab see ettevõtetele, et meie, tarbijad, hoolime ega soovi osta ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid.

Laadi rakendus alla ja saada oma päringud. Kasutame oma tarbijajõudu ja anname ettevõtetele teada, et hoolime. Koos saame muuta tooted turvalisemaks!