Ootame pakkumisi keskkonnavastutuse uuringu metoodikale – uuendatud!

Ootame pakkumusi uuringu metoodikale ning tulemuste analüüsile, mis on aluseks edasisele uuringule Eesti, Läti ja Leedu keskmise ja väikese suurusega ettevõtete keskkonnavastutusest. Uuring peab andma vastused muuhulgas järgmistele küsimustele:
– Milline on VKE suhtumine keskkonnavastutusse?
– Kas VKE on määratlenud oma keskkonnamõjud (sisemised, välised), kuidas?
– Kas VKE-del on keskkonnapoliitika? Mis on nende motivatsioon selleks?

Käesolev hange on üks osa mitmeosalisest uuringust:
Osa 1: Uurimismetoodika välja töötamine  – tähtaeg 15. märts 2018
Osa 2: Sotsioloogiline uuring Balti riikide VKEdes (eraldi hange) – aprill-mai 2018
Osa 3: Tulemuste analüüs: tulemused tuleb esitada üks kuu pärast küsitluse läbi viimist, eeldatavalt juunis 2018. Tulemuste ettekandmine rahvusvahusvahelisel seminaril oktoobris 2018.

Täpsemad küsimused on leitavad hanke dokumentide Lisast 1.

Palume pakkumised esitada 10. detsembriks 2017 aadressil info(at)ekodizains.org