Ekspertide õppereis mööda Eesti ja Läti poollooduslikke kooslusi

9.-11. septembril 2015 toimus Eesti, Läti ja Leedu looduskaitseekspertide poollooduslikke kooslusi ja nende majandamist tutvustav õppereis läbi Eesti ja Läti.

IMG_8681 IMG_8632

(Lätis külastatud talud)
 
 

Kolmepäevane õppereis oli tiheda programmiga. Lätis külastati nelja poollooduslike koosluste majandamisega tegelevat talu. Lisaks tutvuti Lätis ulatusliku karuputke levialaga, kus LIFE Viva Grass projekti raames on kavas katta 7 ha suurune ala kilega, et testida meetodi tõhusust karuputke tõrjumisel. Nimelt on Läti maaomanikud kohustatud oma maalt karuputke tõrjuma. Seda mitte tehes võib neid ähvardada trahv suuruses 270 eur/ha kohta või toetuste vähendamine. Lätis külastati ka Cesise valda ning tutvuti omavalitsuse maastikukorralduskava koostamisega.

Eestis külastati Nedrema puisniitu, mida hooldab Kurese talu peremees Urmas Vahur, kes on ühtlasi ka projekti LIFE Viva Grass partner. Nimelt rajati LIFE Viva Grass projekti raames Kuresele veevõtusüsteem, mis annab võimaluse suurendada karja ning seeläbi ka hooldatavat ala. Lisaks külastati Eestis Matsalu Rahvusparki, kus Ilona Lepik ja Kaie Kattai Keskkonnaametist tutvustasid rahvusparki ning sealsete ranna-, luha ja puisniitude ning alvarite hooldamist.

IMG_8697 IMG_8704

(Kurese loodustalu)

 

Ringreisi viimasel päeval külastati Saaremaad, kus Annely Esko tutvustas sealseid Keskkonnaameti juhitava projekti „Elu alvariteleˮ (LIFE to Alvars) taastatavaid alasid. Teine peatus tehti Saaremaal Vilsandi rahvuspargis asuvas Loona mõisas, kus Maarika Toomel ja Katrin Trumann Pärimusmatkadest rääkisid oma tegevusest piirkondlikku ökoturismi arendamisel ja selle seosest poollooduslike kooslustega. Seejärel suunduti Lääne-Saare valla Lümanda piirkonnas asuvasse  Leedri külla, mis valiti 2015. a Eesti aasta külaks, ning käidi tutvumas kohaliku kadakasiirupi tootja A-Orbu OÜ tegevusega. Leedri küla on hea näide traditsioonide ja kogukonna rollist poollooduslike koosluste jätkusuutlikus majandamises.

IMG_8802 IMG_8799

(Leedri küla ja Orbu talu külastamine)

 

Kuigi külastatvad paigad ning poollooduslike koosluste taastamise meetodid olid erinevad, võib kokkuvõttena välja tuua mõned olulised ühised jooned, mis on eelduseks poollooduslike koosluste jätkusuutlikule majandamisele. Külastatud paikade puhul kerkisid märksõnadena esile poollooduslike koosluste kasutamise eesmärk ning tugev ja eesmärgile pühendunud kogukond.

Õppereis toimus Euroopa Liidu LIFE+ programmi projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” ehk LIFE Viva Grass raames ning seda rahastasid Euroopa Liidu LIFE+ programm, Leedu Keskkonnaministeerium, Läti Keskkonnakaitse Fond ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.