PRESSITEADE: Pärnu asub proovima uusi lahendusi kaitsmaks Läänemere keskkonda

Balti Keskkonnafoorum koostöös Pärnu linna ja ettevõttega Pärnu Vesi alustas projektiga “Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere piirkondades” (NonHazCity), mille eesmärgiks on vähendada saasteainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse.

“Uuendusliku lahendusena kaasame lisaks omavalitsusele ja vee-ettevõtetele ka väikefirmad ning Pärnu linna elanikud,” rääkis projekti Eesti tegevuste koordinaator, kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu. Täpsustades, et kuigi ohtlike heidete sattumine Läänemerre on aastatega vähenenud, on probleem jätkuvalt olemas. “Muret põhjustavad eelkõige väikse ja keskmise suurusega ettevõtted ning kodumajapidamised, kelle tegevust on nende suure arvu tõttu keeruline kontrollida,” lisas Nõmmsalu.

Projekti käigus viiakse Pärnus läbi veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuring, mille põhjal koostatakse kemikaalide ohjamise alased tegevuskavad. Pärnu linn ja selle allasutused analüüsivad oma ohtlike ainete kasutust ning võimalusel vähendavad seda. Ettevõtetele pakutakse võimalust ohtlike kemikaalide asendamiseks. Elanikele suunatud infokampaania aga tutvustab meie poolt igapäevaselt kasutatavates toodetes olevaid koostisaineid ning pakub tervisele ja keskkonnale kahjulikele ainetele alternatiive.

NonHazCity on pilootprojekt, mille tulemusi levitatakse ka teistesse piirkondadesse, kaasates lisaks muudele omavalitsustele ja vee-ettevõtetele ka väike-ettevõtteid ning elanikkonda.

Projekti NonHazCity rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fondi programm “INTERREG Baltic Sea Region Programm 2014-2020” ja Keskkonnainvesteeringute Keskus ajavahemikul märts 2016 kuni veebruar 2019. Piloottegevusi viiakse lisaks Pärnule läbi veel üheksas Läänemere piirkonna omavalitsuses: Stockholmis, Västeråsis, Turus, Riias, Kaunases, Šilales, Gdanskis, Lübeckis ja Hamburgis.

Lisainfo:
Cairit Eit
Kommunikatsiooniekspert