Pärnus läbi viidud ohtlike ainete sõeluuringu tulemuste avalikustamine

Kutsume kõiki huvilisi järgmisel neljapäeval, 19. oktoobril kell 11.00 Pärnu Linnavalitsuse suurde saali, kus toimub Pärnus ning teistest Läänemere-äärsetes omavalitsustes läbi viidud ohtlike ainete sõeluuringu tulemuste tutvustamine. Üritus toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames.

Ürituse taust ja teemad:
Rahvusvahelise projekti NonHazCity raames analüüsiti ohtlike ainete sisaldust elamu- ja tööstuspiirkondade reo- ning sademevees Pärnus, Riias, Kaunases, Šilalės, Gdańskis, Turus, Stockholmis ja Västeråsis.

Pärnu abilinnapea Rainer Aavik tutvustab Pärnu linna leidusid ning räägib lähemalt, kuidas rahvusvaheline koostöö aitab kohalikul tasandil väärtustada rohelist mõttelaadi, rohelist majandust ning tõsta keskkonnaalast teadlikkust.

Sõna võtavad ka projektijuht Tonie Wickman (Stockholmi LV) ja tema asetäitja Heidrun Fammleriga (BEF grupp), kes tutvustavad lühidalt projekti, annavad ülevaate teistest linnadest leitud ohtlikest ainetest ning räägivad, mida avastatud tulemustest järeldada võib.

Projekti eesmärgiks on demonstreerida võimalusi, kuidas omavalitsused saavad vähendada Läänemerre sattuvate ohtlike ainete ja teiste saasteainete hulka linnapiirkondades. Projekti toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Üritus toimub inglise keeles ja kestab maksimaalselt 45 minutit.

Oleme sedapuhku mõelnud ka neile, kellel pole võimalik kohale tulla. Nimelt on üritust võimalik jälgida otseülekandena veebist: http://nonhazcity.eu/live-broadcast-key-findings/