Plan4Blue projekti lõppkokkuvõte ja olulisemad tulemused

Plan4Blue projekti kolmeaastane teekond piiriülese mereala ruumilise planeerimise suutlikkuse arendamiseks Eestis ja Soomes on lõppemas. Projekt lähenes mereala ruumilisele planeerimisele täiendavatest, multidistsiplinaarsetest vaatenurkadest. Neli vaatenurka olid sinimajandus, keskkonnajuhtimine, ruumianalüüs ja piiriülene koostöö.

Projekti elluviimise ajal oli meil rõõm teha koostööd paljude ekspertide ja sidusrühmadega erinevatest merendussektoritest. Korraldasime üritusi ning viisime läbi küsitlusi ja intervjuusid, mille tulemusel andsid sajad inimesed väärtusliku panuse projekti tegevustesse. Oleme selle eest tänulikud. Plan4Blue projekti tulemusi esitleti ka kümnetel üritustel Eestis ja Soomes ning mujal.

Neljandas ja viimases Plan4Blue uudiskirjas tutvustatakse projekti olulisemaid tulemusi, mis on allpool rühmitatud konkreetsete teemade kaupa. Toodud on ka projekti olulisemate väljaannete lingid. Kõik projekti väljaanded on saadaval projekti Väljaannete lehel.