Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas

Euroopa Liidu LIFE programmi projekti “Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass) raames toimusid jaanuari lõpus ja veebruari alguses koosolekud Läänemaa ja Lääne-Saare valla keskkonna-, arengu- ja planeerimisspetsialistidega. Kohtumisel tutvustati projektis välja töötatud rohumaade ökosüsteemiteenuste määratlemise metoodikat ja selle katsetamist Lääne maakonnas, anti ülevaade Lääne-Saare valla Lümanda piirkonna 20 aasta sotsiaal-majanduslike muutuste analüüsi esialgsetest tulemustest ning arutleti projektis välja töötatava planeerimisvahendi rakendamise võimaluste üle kohaliku omavalitsuse ja maakonna tasandi planeerimisprotsessides.

Kohtumiste materjalid:

Protokoll, 29.01.2016 kohtumine Lääne Maavalitsuses

Protokoll, 03.02.2016 kohtumine Lääne-Saare Vallamajas

Ettekanded:

Avaettekanne (Laura Remmelgas, MTÜ Balti Keskkonnafoorum)

Ökosüsteemiteenused (Kalev Sepp, Eesti Maaülikool)

Lümanda valla sotsiaal-majanduslike muutuste analüüsi ülevaade (Kalev Sepp, Eesti Maaülikool)

Lümanda ülevaate lisa (Jaak Kliimask (Eesti Maaülikool)

Planeerimisvahendi tutvustus (Laura Remmelgas, MTÜ Balti Keskkonnafoorum)

 

Lisainfo:

Laura Remmelgas, MTÜ Balti Keskkonnafoorum

laura.remmelgas@bef.ee