PRESSITEADE: Iga neljas Pärnu elanik peab end ohtlikest ainetest hästi informeerituks

MTÜ Balti Keskkonnafoorumi ja Pärnu Linnavalitsuse tellimusel läbi viidud uuringu tulemustes selgub, et iga neljas Pärnu elanik peab end hästi või väga hästi informeerituks ohtlikest ainetest, mida võib leiduda igapäevaselt kasutatavates toodetes.

Uuringus selgub, et teadlikkus on keskmisest veidi kõrgem naiste seas vanuserühmas 20-29 aastat ja peredes, kus kasvavad 7-12-aastased lapsed. Ohtlikest ainest vähe või üldse mitte informeerituks peavad end teistest enam leibkonnad, kus lapsed on vanemad kui 12-aastased.

Kõige rohkem seostatakse ohtlikke aineid pestitsiididega, puhastusvahenditega, näiteks äravoolutoru ja ahju puhastusvahendid, ja ehitus- ning renoveerimismaterjalidega. Muude tootekategooriatega võrreldes peavad pärnakad igapäevaseid hügieenivahendeid, näiteks hambapastat ja dušigeeli, aga ka kosmeetikat, tekstiilitooteid ning mänguasju vähem ohtlikke aineid sisaldavateks.

Positiivse üllatusena selgus, et 3/4 vastanutest pöörab öko- või ohumärgistele tähelepanu vähemalt mõnikord. Alati või sageli jälgib ökomärgiseid 37% Pärnu elanikke ja ohumärgiseid lausa iga teine. Samuti pööratakse tähelepanu toodete koostisele – sageli või alati tutvub koostisosadega iga teine uuringus osalenu. Kõige enam pööravad sellele tähelepanu 20-29-aastased vastajad.

Ohtlikke aineid sisaldavate toodetega seonduvaid tervise- ja keskkonnaprobleeme hindavad Pärnu elanikud üsna tõsisteks.

Online-keskkonnas läbi viidud küsitlusele vastas 500 Pärnu linna elanikku. Küsitlus viidi läbi projekti NonHazCity – „Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere piirkonnas“ – raames, mille eesmärk on tõsta Pärnu linna elanikkonna teadlikkust igapäevatoodetes sisalduvates ohtlikest ainetest. Projekti kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Uuringu viis läbi Socio uuringukeskus.

Uuringu tulemustega saate tutvuda projekti kodulehel: http://thinkbefore.eu/iga-neljas-parnu-elanik-peab-end-ohtlikest-ainetest-hasti-informeerituks/

Lisainfo:
Kai Klein
Keskkonnaekspert
kai.klein@bef.ee
www.thinkbefore.eu
+
372 53 33 8572