Pressiteade: Rahvusvaheline transpordikonverents Tallinnas

Tallinnas toimub rahvusvaheline transpordikonverents

4. ja 5. detsembril leiab Õpetajate Majas aset rahvusvaheline konverents “Modelleerimise ja andmete roll mitmemodaalse ja kombineeritud transpordisüsteemi arendamisel – praegune olukord ja tulevikuperspektiivid”. Üritusel kõnelevad eksperdid Rootsist, Poolast, Saksamaalt ja Eestist.

Konverents keskendub transpordi modelleerimisele ja andmetega seonduvatele võimalustele, mis toetavad jätkusuutlikuma transpordisüsteemi loomist. Üritusele on kutsutud linnatranspordi korraldajaid erinevatest Euroopa riikidest. Konverentsi ava- ja lõppkõne teeb rahvusvaheliselt tunnustatud transpordiplaneerimise raamatute autor Dr. Luis Willumsen.

Üritust korraldab Tallinna Transpordiamet ja Balti Keskkonnafoorum projekti SUMBA raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (INTERREG Läänemere programm).

Projekti “SUMBA – Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades” – eesmärgiks on liikumisviiside sujuv ühildumine, milles on kombineeritud erinevad liikumisvahendid ja -võimalused, jalgrattast autojagamisteenuseni. Liikumisviiside koostoime soodustamine aitab muuta transpordisüsteemi atraktiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Projektis luuakse ja katsetatakse vahendeid, mis aitavad linna- ning transpordiplaneerijatel hinnata ja planeerida liikumisviiside ühildamise lahendusi ning neid arengukavadesse ja poliitikatesse integreerida.

Projekti koduleht: www.sumba.eu

Konverentsi programm