Projekti Urban Storm esimene õppereis Kopenhaagenis ja Malmös

Selle aasta aprillis toimus projekti UrbanStorm raames esimene õppereis. Külastati kahte linna, Kopenhaagenit ja Malmöt, kus on säästlike sademeveelahendustega (sustainable urban drainage
systems, SUDS) tegeletud juba aastaid ning seetõttu peetakse neid valdkonna pioneerideks. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Kopenhaageni ja Malmö parimate säästlike sademeveelahendustega ning kohtuda nende planeerimise ja loomisega seotud ekspertidega.

Kolmepäevase õppereisi käigus külastati näiteks Tåsinge väljakut ja Bryggervangeni tänavat Kopenhaagenis ning Augustenborg Botanical Roof Gardenit (Scandinavian Green Roof Institute) ja Ecocity Augustenborgi Malmös. Reisil osalesid eksperdid Balti Keskkonnafoorumist, Eesti Maaülikoolist, Helsinki Ülikoolist, Keskkonnaministeeriumist ning Tallinna ja Viimsi linnavalitsusest.

Õppereisil osalenute tagasiside oli väga positiivne. Oluline on see, et enamik osalenutest kinnitas, et saavad ja plaanivad õppereisil nähtut oma igapäevases töös rakendada, mistõttu võib öelda, et õppereis täitis oma eesmärki.

Loe õppereisi kokkuvõtet.

Õppereisil osalejad ja giid Helen Johansson Augustenborgi ökolinnakus. Foto: Jolanda Lipu