Rahvusvaheline konverents “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand” ootab osalema

7. oktoobril tutvustab projekti LIFE Viva Grass meeskond Palmse mõisas rohumaade tähtsust, majandamise võimalusi ning projekti rolli rohumaade säilimises. Üritus toimub 6.-8. oktoobril Lahemaa Rahvuspargi 45. aastapäeva raames korraldataval rahvusvahelisel konverentsil “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand”.

Konverentsi keskseks teemaks on kultuuripärandi ja kultuurimaastike jätkusuutlikus, mille võtmeteguriks on kohalik kogukond nind jätkusuutlik majandamine. Esimesel päeval keskendutakse kultuuripärandi ja kohaliku kogukonna rollile, teisel päeval kultuurimaastike majandamisele ning kolmandal päeval on võimalik kõikidel soovijatel läbi teha retk Lahemaal, tutvumaks ehituspärandi, põllumajandusmaastike või kohalike kogukondade algatustega.

Konverentsi korraldab Keskkonnaamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja ICOMOS Eestiga. Konverentsile on kutsutud oma ala tippspetsialistid, kellel on nii teoreetilised teadmised kui praktiline kogemus pärandikaitse vallas, kohaliku kogukonna liikmed ja praktikud.

Konverentsi töökeelteks on vene (ainult esimesel päeval), eesti, inglise ja keel. Tagatud on sünkroontõlge.

Programmiga saab tutvuda: http://conference.emu.ee/et/konverentsid/lahemaa-45/programm/
Registreerimine: http://conference.emu.ee/en/conferences/lahemaa-45/registration/

koverents_logod