Saame lähemalt tuttavaks: Heli Nõmmsalu

Kelleks tahtsid väikese lapsena saada?

Sündisin mere äärses väikelinnas, kus on ümberringi ilus loodus ja männimetsad. See pani aluse ka minu elukutse valikule ja oli kuidagi loomulik, et läksin õppima Tartu Ülikooli bioloogiat. Tahtsin rohkem teada, kuidas looduses on kõik seotud ja kuidas see toimib. Ehkki väike kahtlus oli, sest tegelikult tahtsin saada ka arstiks, aga arvasin, et see on minu jaoks liialt raske. 

Kus oled varasemalt töötanud? 

Peale ülikooli lõpetamist töötasin kolm aastat bioloogia-keemia õpetajana, aga siis kutsuti mind tööle tolleaegsesse Maaviljeluse Instituuti teaduri kohale, mille ka vastu võtsin. Instituudis sain tegeleda oma eriala taimefüsioloogia ja -biokeemiaga, uurisin laboris söödataimede biokeemilist koostist. Samas tuli teha kõiki teisi vajalikke töid – korjata põldudelt kive, kõblata katselappe, niita saaki jne. See andis tugeva töökasvatuse ja arusaama, et kõik tööd on vajalikud ja tähtsad. Instituudi ajal sain Ph.D. kraadi taimekasvatuse erialal, valmis väitekiri söödataime galeega biokeemilisest koostisest. Peale instituuti olin  avalikus teenistuses – Taimetoodangu Inspektsioonis taimekaitse osakonnas peaspetsialist ja hiljem osakonna juhataja. Töö taimekaitsevahenditega andis tugeva aluse hilisemale tööle kemikaalidega Balti Keskkonnafoorumis.

Milliste teemadega tegeled Balti Keskkonnafoorumis? Ja kaua oled meil olnud?

Balti Keskkonnafoorumis olen üle kümne aasta töötanud kemikaalieksperdina. Töö on väga vaheldusrikas, tegelen erinevate teemade ja sektoritega, näiteks: tööstusettevõtted, riigiasutused, kohalikud omavalitsused, laiem avalikkus ehk tarbijad jt. Viin läbi ohtlike kemikaalide alaseid koolitusi, koostan juhendmaterjale ja nõustan ettevõtteid ohtlike kemikaalide kasutusega seotud teemadel. 

Milliste hobidega tegeled?

Vabal ajal tegelen hobiaiandusega, eriti meeldib kasvatada lilli ja neid on mul palju, ka maakodus. Meeldib viibida looduses – rattaga sõita, meres supelda, metsades kolada ja seeni-, marju korjata ning suusatada. 

Mõned faktid enda kohta?

Mul ei ole kunagi olnud autot ning liigun jala, ratta või ühiskondliku transpordiga (see hoiab ka kehakaalu vormis). 

Mis teemad löövad Sul alati silma särama?

Kõige rohkem olen ise õppinud ja üllatunud avalikkuse teavitamise kampaaniaid ette valmistades – milliseid ohtlikke kemikaale lisatakse tootjate poolt tarbetoodetesse ja kuidas neid inimese tervise ja keskkonna hoidmiseks on võimalik vältida. See on teema, mille kohta on tarbijatel tavaliselt vähe teadmisi. Tähtis on noorte emade kaasamine, et nende lapsed juba varakult ei puutuks kokku selliste toodetega, milles võivad sisalduda ja sealt eralduda tervist kahjustavad kemikaalid.

Lõpetuseks üks ilus mõttetera/viis mille järgi igapäevaselt elad.

Ma ei pelga taaskasutust, näiteks riiete osas. Olen ka ise suunanud riideid taaskasutusse. Samuti ei meeldi mulle ära visata toitu, kodus püüan ka järele jäänud toidu ära kasutada.