Seminar “Rannik ja meri”

14. aprillil toimub Euroopa Majanduspiirkonna toetuste „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“ programmi kahe projekti – „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine (NEMA)“ ning „Ranniku maismaaliste elupaikade soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine (Rannikas)“ – ühisseminar “Rannik ja Meri”.
Seminari info ja registreerimine: https://www.tlu.ee/et/konverentsikeskus/tulevasedkonverentsid/Rannik

Projekte ja seminari korraldamist rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium.

 

Lisainfo:
Reimo Rivis (Rannikas), reimo.rivis@tlu.ee, 5215987
Laura Remmelgas (NEMA), laura.remmelgas@bef.ee, 6597027