Soovitused jalgrattakasutuse soodustamiseks riiklikul tasandil

Ratturid

Valminud on soovitused jalgrattakasutuse soodustamiseks riiklikul tasandil, mis on koostatud Euroopa Kliimainitsiatiivi (EUKI) projekti Cyclurban (Jalgratas kui euroopa kliimapoliitika osa) raames.

Üks olulisemaid alternatiivseid liikumisvahendeid on jalgratas, mis nõuab autoga võrreldes palju vähem linnaruumi, on märksa tervislikum ning tekitab oma elutsükli jooksul minimaalselt kasvuhoonegaase. Jalgrattakasutus on Eesti linnades viimastel aastatel aeglaselt kasvanud, kuid moodustab kõigist liikumistest endiselt väga väikese osa. Selleks, et soodustada jalgrattaliiklust ning läbi selle vähendada autostumist, tuleb praegust kurssi ning poliitikaid otsustavalt muuta. Jalgrattaliikluse senist marginaalsust ilmestab hästi fakt, et Eesti riigil pole ühtset jalgrattakasutuse edendamise poliitikat. Selleks, et jalgrattakasutust kiiresti ja püsivalt edendada, on vaja administratiivüksuste ülest pingutust, milles on oluline roll ka riigil. Järgnevate soovitustega tuuakse välja vajalikud esimesed sammud riikliku jalgrattakasutuse edendamise poliitika formuleerimisel.

Soovitused koostati seitsmes Euroopa Liidu riigis. Eestis vastutas koostamise eest Balti Keskkonnafoorum. Soovitused on üle antud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Dokumendiga saab tutvuda siin.