Ümarlaua arutelu “Kemikaalide riskijuhtimine ettevõtetes – kuidas neid toetada?”

12. juunil toimus LIFE Fit for REACH-2 projekti esimene ümarlaua arutelu „Kemikaalide riskijuhtimine ettevõtetes – kuidas neid toetada?“, mis oli suunatud kemikaaliohutuse valdkonnaga kokku puutuvatele erinevate ministeeriumite ja järelevalveasutuste spetsialistele ning kus osalesid ka erinevate tööstusliitude ja ettevõtete esindajad.

Kohtumisel anti lühiülevaate LIFE FitForREACH-2 projektist ja selle raames väljatöötavatest materjalidest ettevõtetele ning tehti kokkuvõtte ministeeriumite ja järelevalveasutustega läbiviidud kemikaalide-alase hetkeseisu kaardistamise intervjuudest Balti riikides.

Oluline osa kohtumisest keskendus projekti tööle ettevõtetega – sõna said nii partnerettevõtted Scanfil OÜ kui Paldiski Tsingipada (Zincpot), aga lühiülevaade anti ka Läti ja Leedu partnerettevõte tegevustest. Lisaks partnerettevõtetele on võimalus projektis osaleda ka teistel Eesti ettevõtetel, kes soovivad oma kemikaalide riskijuhtimist parendada ning tutvustasime osalejatele ka sellega kaasnevaid võimalusi ja tingimusi.

Kohtumise lõpetuseks käsitleti üsna uut ja tundmatut teemat – jäätmete, ohtlike ainete ja ringmajanduse omavahelised seosed – anti ülevaade nii kitsaskohtadest kui sellest, kuidas projektis on plaan neile lahendusi otsida. Ümarlaua ettekanded on leitavad siit.