Ümarlaual tutvustati keskkonnaväidete kasutamise parima tava juhendit

Täna toimus projekti LIFE Fit for REACH raames ümarlaud ettevõtete poolt edastatavate roheväidete alase teabe teemal.

Roheväited e keskkonnaväited on tootja või teenuseosutaja enda kinnitus toote keskkonnasõbralike omaduste kohta, mis ei ole sertifitseeritud sõltumatu kolmanda osapoole poolt, kuid eeldatakse, et esitatud teave on tõendatav ja täpne. Tarbijad, ettevõtted ja riigiasutused on üha enam huvitatud keskkonnasõbralikest toodetest, mis ei ole inimeste tervisele ohtlikud. Vastuseks kasutavad tootjad ja jaemüüjad pakenditel või turundusmaterjalides aina enam keskkonnaväiteid.

Ebaausate kaubandustavade direktiiv keelab aga klientide eksitamise toote ostmise soodustamiseks. Tarbijad nõuavad aina enam läbipaistvust ja Euroopa Komisjon suurendab oma regulatiivseid ja mitteregulatiivseid jõupingutusi, et võidelda valede keskkonnaväidete ehk nn rohepesuga. Keskkonnaväidete ja turunduse tegelik väärtus sõltub kindlusest, et väited on tarbijate jaoks usaldusväärsed – ettevõtjatel peavad olema tõendid esitatud teabe toetuseks – ning peegeldavad reaalset kasu keskkonnale.

Projektis LIFE Fit for REACH on valminud „Keskkonnaväidete kasutamine: parima tava juhend“, mida tutvustasid Balti Keskkonnafoorumi eksperdid tänasel ümarlaual.  Juhend keskendub sellele, kuidas välja töötada selgeid ja põhjendatud isedeklareeritavaid keskkonnaväiteid, vältides seejuures eksitavat teavet. Lisaks juhendi tutvustamisele kirjeldati ümarlaual ka keskkonnaväidete kasutamist projektis osalenud ettevõtte Upsteam Eesti OÜ näitel ning Marko Siller, Sustinere OÜ-st jagas soovitusi, kuidas ettevõtted võiksid keskkonnateemat kajastada.

Juhend on allalaetav projekti kodulehel.

Balti Keskkonnafoorumi keskkonnaekspert Kai Klein LIFE Fit for REACH ümarlaual 30.09.2020