Vähem ohtlikke kemikaale majapidamistes, lasteaedades ja omavalitsustes

Läänemere piirkondades ohtlike ainete vähendamisega tegelenud projekt NonHazCity läheneb lõpule. Projekti lõppu tähistav konverents leiab aset 29. ja 30. jaanuaril Riias, kus tutvustatakse kolme aasta jooksul kogutud teadmisi ning uuringute tulemusi.

Projekti NonHazCity raames analüüsiti ligi 100 heitvee proovi, et määrata peamised ohtlikud ained, mis veekogudesse satuvad.  Analüüsidest selgus, et tavapäraste saasteainete nagu raskemetallide koguseid on  edukalt vähendatud, kuid orgaanilisi ühendeid esines proovides laialdaselt, sh ka elamurajoonides.

NonHazCity eksperdid külastasid ligi 50 majapidamist ning leidsid tarbekosmeetikast, mänguasjadest ja kodumajapidamises kasutatavatest puhastusainetest hulgaliselt ohtlikke aineid.  Analüüsiti umbes 200 uut ja kasutatud eset lasteaedades nagu mänguasju, madratseid ja käsitöömaterjale ning selgus, et ligi pooled kasutatud esemetest sisaldavad lubatust rohkem ohtlikke aineid.

18 omavalitsust ja organisatsiooni seitsmest Läänemere äärsest riigist (Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa) püüdsid kolme aasta jooksul vähendada ohtlike ainete koguseid mittetööstuslikest allikatest (väike ettevõtted, teenusepakkujad, omavalitsused, majapidamised). Omavalitsustes viidi läbi veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuring, analüüsiti piirkonna veekogusid ja defineeriti prioriteetsed ohtlikud ained. Kohalikes tegevusplaanides täpsustati, kuidas nende ainete koguseid vähendada ning algatati ohtlike aineid vähendavaid tegevusi omavalitsustest ja ettevõtetes. Palju tähelepanu pöörati ka elanike teadlikkuse tõstmisele, selgitades nende panust ohtlike ainete keskkonda sattumisel ning võimalusi ohtlikke aineid vähendada, tehes iga päev teadlikumaid valikuid.

Projekti NonHazCity lõpukonverentsi ajakava on siin.

Projekti NonHazCity (Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere piirkondades) kaasrahastas Interreg Läänemere Regiooni programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.