Valminud on rohumaade majandamisega seotud võimalusi ja väljakutseid käsitlev trükis

Valminud on ingliskeelne trükis „Viable grassland management – experience, challenges and opportunities“, mis võtab kokku meie LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid rohumaade majandamisega seotud väljakutseid lahendada.

Trükis on valminud Euroopa Liidu LIFE keskkonnarahastusprogrammi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Leedu Keskkonnaministeeriumi ja Läti Keskkonnakaitse Fondi rahalisel toel.

kaas

Trükis „Viable grassland management – experience, challenges and opportunities“

 

Rohkem infot projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass) kohta leiate veebilehelt http://vivagrass.eu/ee/