Balti Keskkonnafoorum

LIFE AskREACH aitab tarbijatel ja ettevõtetel kohaldada ELi direktiivis REACH kehtestatud õigust teada tarbekaupades sisalduvaid eriti ohtlikke aineid.

Projekti koduleht: https://www.askreach.eu/

LIFE AskREACH eesmärgid on:

  • tarbijate teadlikkuse tõstmine toodetes esinevate eriti ohtlike ainete (SVHC) kohta,
  • anda tarbijatele võimalus teha vastutustundlikke ostuotsuseid,
  • tarnijate teadlikkuse tõstmine nende kohustusest täita REACHi teabekohustusi,
  • tarbijate ja tarnijate vahelise SVHC-teemalise teabevoo parandamine ja
  • tarneahela kommunikatsiooniprotsesside parandamine eesmärgiga asendada SVHC ohutumate alternatiividega.

 

Balti Keskkonnafoorum Eesti osaleb projektis assotsieeruva partnerina.

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus