Balti Keskkonnafoorum

Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on  Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.

Meie teemad

MEIE PROJEKTID