Balti Keskkonnafoorum

Uudised

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästlik liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Algas Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA

   18. septembril Keskkonnaministeeriumis toimunud avaüritusega sai Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA ametliku alguse. Ürituse avas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, kes rõhutas projekti olulisust, kuna lisaks uute andmete kogumisele mere loodusväärtuste kohta tegeldakse projektis ka seiremetoodika arendamisega, mis on aluseks edasisele andmekogumisele. Projekti partnerid tutvustasid kavandatavaid projekti tegevusi. TÜ Eesti Mereinstituut…

Kutse projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“/„Inventory and development of monitoring programme for nature values in Estonian marine areas“ – NEMA avaüritusele.

18. septembril 2014 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) algusega kell 10 toimub projekti NEMA avaüritus. Avaürituse eesmärk on tutvustada projekti NEMA kavandatud tegevusi ja oodatavaid tulemusi ning arutada tegevusplaani huvirühmadega. Projektist: Projekt tegeleb merepõhja elupaikade, merelindude ja viigerhüljeste leviku täpsustamise, seisundi hindamise ning seiremetoodika väljatöötamisega Eesti majandusvööndis ja territoriaalmeres. NEMA projekti rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finants-mehhanism ja Keskkonnainvesteeringute…

Loe edasi