Balti Keskkonnafoorum

Uudised

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästev liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Arutelud pool-looduslike koosluste hooldamise probleemidest ja jätkusuutliku majandamise võimalustest

   MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Maaülikooliga kutsus Lääne-Saare vallas, Läänemaal ja Tallinnas kolmele kohtumisele kokku pool-looduslike koosluste hooldamisega seotud osapooled, et arutleda pool-looduslike koosluste majandamisega seotud võimaluste ja probleemide üle. Koosolekud toimusid LIFE projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” ehk LIFE Viva Grass raames. Kohtumiste materjalid leiate siit: Lääne-Saare koosolek, 13. mai 2015 Kohtumise protokoll Avaettekanne (Merle Kuris,…

Eesti Keskkonnaühenduste Koja väliskommunikatsiooni võimekuse parandamine

Balti Keskkonnafoorum, kui EKO eesistuja aastal 2015, alustas projektiga, mis on suunatud EKO väliskommunikatsiooni võimekuse parandamisele. Projekti tegevuste elluviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning projekti kohta lähemalt saab lugeda rubriigist Kuidas saaks paremini?

Loe edasi