Balti Keskkonnafoorum

Balti Keskkonnafoorum (BEF) on 1995. aastast tegutsev organisatsioon. BEFi peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele. Alates 2013. aastast on Balti Keskkonnafoorum Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liige.

Vaata ka:
Eesmärk
Tegevused
BEF grupp
Roheline kontor
Keskkonnaühenduste Koda
Olulised dokumendid