Balti Keskkonnafoorum

Balti Keskkonnafoorum (Baltic Environmental Forum – BEF) on 1995. aastast tegutsev keskkonnaorganisatsioon. Meie eesmärk on säästlik ja teadmistepõhine keskkonnahoid, mille saavutamiseks panustame igakülgselt keskkonnateadlikuse edendamisse.
Alates 2013. aastast on BEF Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liige. Järgime tegutsemisel vabaühenduste eetikakoodeksit.

MISSIOON
Toome kokku ja pakume ekspertnõu Eesti inimestele, ettevõtetele, teadusasutustele ja ametkondadele, tekitades nii ühiskondlikku dialoogi ning tõstes erinevate huvigruppide keskkonnateadlikkust.

VISIOON
Meie visioon on saavutada puhas, heas seisus keskkond, milleni on jõutud läbi säästliku ja teadmistepõhise keskkonnahoiu.

VÄÄRTUSED
Asjatundlikkus. Oleme oma valdkonnas pädevad. Meie meeskonda kuuluvad erinevate alade eksperdid tagavad võimekuse tegeleda erinevate keskkonnavaldkondadega.
Ausus. Oleme tugev partner keskkonnaalal, kelle sõnad ja teod on omavahel kooskõlas.
Avatus. Märkame enda ümber toimuvat ja hoolime sellest. Usume, et läbi kaasamise ja ühise panuse saame rohkem ära teha.