Balti Keskkonnafoorum

Koolitused

Balti Keskkonnafoorumi üheks prioriteetseks valdkonnaks on kemikaaliriskide juhtimise alaste koolituste korraldamine. Eesmärgiks on tõsta nii ametiasutuste, ettevõtete kui ka tarbijate teadlikkust ning suutlikust. Meie eksperdid on läbi viinud palju seminare ja koolitusi kemikaalidega seotud riskidest ja nende haldamisest, kemikaaliohutusest ja sellealastest õigusaktidest (REACH, CLP, kemikaaliseadus, veeseadus jt) nii ametiasutustele kui tööstusettevõtetele.

Näiteks oleme korraldanud järgnevate valdkondade koolitusi:
– kemikaaliseaduse regulatsioonivaldkond (REACH-määrus, CLP-määrus, kemikaaliarvestus jne);
– kemikaaliohutus ettevõtetes (nt töötajate koolitused, kemikaalialane riskihindamine);
– veekeskkonnale ohtlikud ained.

Lisaks oleme korduvalt viinud läbi loenguid ja töötubasid üldisema tarbijateadlikkuse tõstmiseks:
– ohtlikud ained tarbetoodetes;
– loodushoidlike puhastusvahendite tegemise töötuba;
– loodusliku kosmeetika valmistamise töötuba.

Igal koolituse puhul lähtume konkreetse sihtrühma vajadustest ning eripäradest. Koostöös tellijaga paneme kokku kõige sobivama programmi.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Koolitusi viivad läbi:

Heli Nõmmsalu

Heli Nõmmsalu

Heli Nõmmsalu on Balti Keskkonnafoorumi kemikaaliekspert. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli bioloogia eriala nind töötanud aastaid kemikaalide ja nende riskihindamisega seotud valdkondades (taimekaitsevahendid, tööstuskemikaalid, veeskeskkonnale ohtlikud ained). Pikaajaline kogemus ja teadmised ohtlikest kemikaalidest ning aastatepikkune kogemus kemikaalide tootjate, importijate ja tarnijatega töötamisel teevad temast hinnatud lektori. Kemikaalieksperina on tal väga head teadmised Euroopa Liidu kemikaali- ja keskkonnapoliitikast ning vastavast seadusandlusest. Lisaks ettevõtetele on ta nõustanud ka avalikku sektorit ohtlike ainetega seotud küsimustest ning viinud läbi ohtlike ainete alaseid uuringuid.

Kai Klein

Kai Klein

Kai Klein on Balti Keskkonnafoorumi keskkonnaekspert.

Vaata ka:

> Keskkonnaalased tõlked
> Konsultatsioonid
> Keskkonnaalased seminarid
> Projektide kirjutamine
> Kliimakavade koostamine