Meist
Panustame keskkonnahoidu teadmistepõhiselt, pakkudes ekspertnõu ettevõtetele ja ametkondadele.

27+
aastat

71+
projekti

312+
üritust

Meie projektid

Project KNOWING

KNOWING

Projekti KNOWING eesmärk on töötada välja kohanemismeetmete ja kliimamuutuste vastastikuse mõju hindamise raamistik (energia, liikuvus,…

LIFE AskREACH

LIFE AskREACH aitab tarbijatel ja ettevõtetel kohaldada ELi direktiivis REACH kehtestatud õigust teada tarbekaupades sisalduvaid…
säästlikud sademeveelahendused Viimsis

LIFE UrbanStorm

Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust…

MÕTLE, MIDA TARBID

Kas tead, kui palju ohtlikke aineid leidub toodetes, mida igapäevaselt kasutame?
„Mõtle mida tarbid” kodulehelt leiad infot ohtlike ainete kohta ja nõuandeid nende vältimiseks.

BEF grupi liikmed