Algas Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA

10603737_695377867213572_6425185076817063451_n  nema_logo_l6plik

18. septembril Keskkonnaministeeriumis toimunud avaüritusega sai Eesti merealade uurimise ja seiremetoodika väljatöötamisega tegelev projekt NEMA ametliku alguse. Ürituse avas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, kes rõhutas projekti olulisust, kuna lisaks uute andmete kogumisele mere loodusväärtuste kohta tegeldakse projektis ka seiremetoodika arendamisega, mis on aluseks edasisele andmekogumisele. Projekti partnerid tutvustasid kavandatavaid projekti tegevusi. TÜ Eesti Mereinstituut tegeleb projektis merepõhja elupaikade seisundi hindamise, inventuuride ja seiremetoodika väljatöötamisega. Eesti Maaülikool vastutab avamere linnustiku uuringute ja seiremetoodika eest. MTÜ Pro Mare töötab välja ja testib viigerhüljeste seiremetoodikat. Avalikustamise eest vastutab MTÜ Balti Keskkonnafoorum. Rahvusvahelise kogemuse (eelkõige merepõhja elupaikade osas) toob projekti Norra partner GRID-Arendal. Merepõhja elupaikade väliuuringutega alustati tegelikult juba sel suvel. Oktoobris ootavad ees esimesed merelindude ja viigerhüljeste lennuloendused. Üritusel osales 34 osalejat keskkonnavaldkonna ametiasutustest, teadusasutustest, keskkonnaorganisatsioonidest.

NEMA projekti rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finants-mehhanism ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti viib ellu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega (Eesti Maaülikool, MTÜ ProMare ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eestist ning GRID-Arendal Norrast).

 

Rohkem infot projekti ja selle tegevuste kohta leiate siit.