Keskkonnahoidlikud hanked

Keskkonnahoidlike riigihangete II koolitusprogramm

Euroopa Komisjon rahastab avaliku sektori kompetentsi tõstmise 5-osalist koolitusprogrammi, mis toimub veebruarist 2023 jaanuarini 2024. Koolituste läbiviimisesse on kaasatud lisaks Balti Keskkonnafoorumile ka spetsialistid erinevatest asutustest/ettevõtetest, sh Keskkonnaministeerium, advokaadibüroo PwC Legal, Riigikantselei. Koolitustel räägitakse hankevajaduste hindamisest, õiguslikest ja strateegilistest külgedest, turu kaasamisest, ringhangetest ning vaadatakse lähemalt valitud sektorite kriteeriume (sh tänavavalgustus, kontorihoonete projekteerimine, ehitamine ja haldamine, toitlustus, tekstiilid ja avaliku ruumi korrashoid).
Koolitusprogrammis osalejad on nii suurematest kohalikest omavalistustest, haiglatest kui Riigi Tugiteenuste Keskusest ja ülikoolidest.