Keskkonnahoidlike hangete koolitusprogramm – II koolitus

Keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogrammi 2. koolitus toimus 31. mail 2023. 2. koolitusel keskendusime keskkonnahoidlike hangete hetkeseisule ja kogemustele Tallinnas, avaliku ruumi korrashoiul hangetele ja elurikkuse olulisusele ning kemikaalihoidlikele hangetele. Samuti saime ülevaate hiljuti valminud KHR kriteeriumite analüüsist.  Siit leiate koolituse materjalid:

Päevakava

Tallinna keskkonnahoidlike hangete hetkeseis, Teele Joost

Kemikaaliteadlikud hanked, Heli Nõmmsalu

Roheväited ja rohepesu, Marilin Eessalu

Avaliku ruumi korrashoid, Merle Kuris

Viimsi avaliku ruumi (korrashoiu) hanked, Taavi Valgmäe

Elurikkus linnakeskkonnas, Mart Meriste

Säästlikud sademeveelahendused, Merle Kuris

KHR analüüsi tutvustus, Kristjan Piirimäe