Copernicuse elurikkuse valdkonna kliimaandmeteenust tutvustav veebiseminar 16. juunil

Euroopa Copernicuse kliimaandmete teenuse (Copernicus Climate Change Service – C3S) programmi raames on konsortsium, mida juhib teadusuuringute keskus VITO (Belgia), välja töötanud globaalse kliimaandmeteenuse prototüübi elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste valdkonna jaoks. Eestist osalevad projektis MTÜ Balti Keskkonnafoorum ja MTÜ Pro Mare.

Eelmise aasta maikuus toimusid esimesed arutelud projekti partnerriikides, et saada tagasisidet ja ettepanekuid teenuse arendamiseks selle võimalikelt kasutajatelt. Nüüd, kui esialgne teenuse prototüüp on valminud, soovime teile seda tutvustada ja ootame teilt jällegi tagasisidet, et vajadusel teha täiendusi ja parandusi, et muuta teenus võimalikult asjakohaseks ja kasutajasõbralikuks. Teenus peaks valmima ja kasutajatele kättesaadavaks saama oktoobri lõpuks 2020.

Veebiseminar elurikkuse valdkonna kliimaandmeteenuse tutvustamiseks toimub
16. juunil 2020 kella 10:00-12:00 Zoom keskkonnas.

Seminaril osalemiseks palume registreeruda siin hiljemalt 15. juuni keskpäevaks. Registreerunutele saadetakse osalemiseks vajalik info. Oodatud on kõik huvilised.

Esialgne päevakava:
10:00 Sisselogimine ja avasõnad
10:20 Sissejuhatus Copernicuse kliimaandmeteenusesse ja SIS Biodiversity projekti (Merle Kuris, MTÜ Balti Keskkonnafoorum)
10:40 Elurikkuse valdkonna kliimaandmeteenuse prototüübi tutvustus (VITO koostatud ingliskeelne videoettekanne)
11:20 Arutelu
12:00 Seminari lõpp

Üldine teave teenuse kohta on leitav veebilehelt ja faktilehelt.
Eestikeelne info projekti kohta on kättesaadav MTÜ Balti Keskkonnafoorumi kodulehelt.