Elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise raamistik Eestis – siseriiklik ja rahvusvaheline seminar

„Elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise raamistik Eestis“ tehnilise abi projekti semianrid toimusid 8.mail ning 29.mail.

8.mail toimus Tartus seminar “Kuidas hinnata looduskaitse tulemuslikkust?”. Seminari peamiseks eesmärgiks oli tutvustada ja arutada porjektis nii riikliku kui ka kaitsealade tasandi jaoks välja töötatud kaitse tulemuslikkuse hindamise metoodikat ja tegevuskava selle rakendamiseks.

Rahvusvaheline veebinar projekti tulemuste tutvustamiseks toimus 29.mail.

Seminari materjalid ning salvestused on leitavad siit.

Seminarid toimusid projekti „Elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise raamistik Eestis“ raames, mille eesmärk on toetada Eesti looduskaitseasutusi riikliku metoodika väljatöötamisel ja rakendamisel elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamiseks. Projekti viivad ellu Trinomics B.V., Estonian, Latvian and Lithuanian Environment (ELLE) ning Balti Keskkonnafoorum koostöös Euroopa Komisjoni struktuurireformide toe peadirektoraadi (DG REFORM) ja Eesti Keskkonnaametiga. Projekti rahastab Euroopa Liit tehnilise toe instrumendi kaudu, mida haldab Euroopa Komisjoni struktuurireformide toe peadirektoraat.