Jätkusuutlikuma meremajanduse poole

2016. aasta oktoobris sai alguse Eesti-Soome ühisprojekt Plan4Blue, mille eesmärk on planeerida ja arendada meremajandust selliselt, et säiliks mõistlik tasakaal majanduse ning keskkonna vahel. Projekti käigus analüüsitakse Soome lahe ja Saaristomere mere- ning rannikualade seisundit, hinnatakse erinevate valdkondade majanduslikku potentsiaali piirkondlikku arengusse panustamisel ning töötatakse planeeringute jaoks välja võimalikud lahendused, mis võtaksid arvesse nii majanduslikke, sotsiaalseid kui ka keskkondlikke tegureid.

Projekt on hoogsalt käima läinud ja oleme meeskonnaga jõudnud esimeste tulemusteni: valminud on Soome lahe mere- ja rannikualade keskkonnahaavatatavuse profiil ning läbi on viidud esimene ühine seminar-koolitus Soome ja Eesti huvirühmadele. Nii eelnevalt mainitust kui ka muust projektiga seonduvast on võimalik lugeda meie esimesest uudiskirjast, mis avaneb klikkides alloleval pildil: