Lõppes keskkonnahoidlike riigihangete II koolitusprogramm

Avalik sektor on suur tarbija – Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14-16%. Keskkonnahoidlike tingimuste kasutamine riigihangetes on üks viis, kuidas propageerida keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning tagada vähemalt avalikus sektoris keskkonnasäästlik ressursside kasutamine. Seetõttu viisime Euroopa Komisjoni rahalisel toetusel läbi 2019-2020 keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogrammi, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste keskkonna- ja hankespetsialistidele (materjalid leitavad siit).

Kuna tegemist on pidevalt muutuva ja areneva valdkonnaga, siis korraldasime veebruarist 2023 kuni jaanuarini 2024 taaskord Euroopa Komisjoni rahastuse toel II keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogrammi, kus seekord oli osalejaid nii kohalikest omavalitsustest, Riigi Tugiteenuste Keskusest, haiglatest kui ülikoolidest. Koolitusprogrammis osales 34 hangetega kokkupuutuvat spetsialisti, kellest 19 said ka tunnistuse.

  1. koolitusel ( 22. veebruar 2023) tegime keskkonnahoidlike hangete üldise tutvustuse, rääkisime strateegilistest ja õiguslikest külgedest, vajaduste hindamisest ja väärtuspõhistest hangetest rohepöörde kontekstis.
  2. koolitusel (31. mai 2023) saime ülevaate Tallinna keskkonnahoidlike hangete hetkeseisust, rääkisime kemikaaliteadlikest hangetest, ohtlikest ainetest igapäevatoodetes ja plastis ning rohepesust ja roheväidetest. Päeva teises pooles keskendusime avalikule ruumile – milliseid keskkonnahoidlikke kriteeriume võiks avaliku ruumi korrashoiu hangetes kasutada, mida põnevat on selles osas teinud Viimsi vald ja saime üldise ülevaate nii elurikkuse vajalikkusest ja võimalustest linnaruumis kui säästlikest sademeveelahendustest.
  3. koolitusel (27. september 2023) oli fookus kolmel teemal – turu kaasamine, toitlustus ja tekstiil.
  4. koolitusel (29. november 2023) oli fookus ehitusel ja ringhangetel.
  5. koolitusel (24. jaanuar 2024) rääkisime kestlike sündmuste korraldamisest, meenete hankimisest, mustermaja süsteemist ja selle piloothankest ning saime ülevaate strateegilistest ja innovaatilistest hangetest ning sellest, mis ootab ees keskkonnahoidlike hangete valdkonnas.

Koolitusprogrammis esinesid ettekannetega 27 erinevat spetsialisti 19-st asutusest, sh Balti Keskkonnafoorum, Kliimaministeerium, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Strateegiakeskus, Tallinna Linnavaraamet, Tartu Vallavalitsus, Viimsi Vallavalitsus, advokaadibüroo PwC Legal, SEI Tallinn, Baltic Restaurants, Lindström, Merko Ehitus Eesti AS, Nordic Botanicals, OÜ b210 ja Eesti Roheline Liikumine.

Keskkonnahoidlike riigihangete II koolitusprogrammi materjalid leiab siit.