Väike-Õismäel õpitakse kuumalainetega kohanema

Project KNOWING

Projekti KNOWING eesmärk on töötada välja kohanemismeetmete ja kliimamuutuste vastastikuse mõju hindamise raamistik (energia, liikuvus, maakasutus, hooned), et leida kõige sobivamad meetmete kombinatsioonid näidispiirkondadele. Valitud näidispiirkondade põhjal modelleeritakse tehisintellektiga konkreetsed kohanemisstrateegiad, registreeritakse meetmete koostoimed ja hinnatakse nende mõju, kaasates mõjutatud sidusrühmi.

Projekti Tallinnas kavandatud tegevuse eesmärk on kuumalainetest tingitud riskide maandamine ning elanikkonna teadlikkuse ja toimetuleku oskuste kasv. Tallinn saab kokkuvõtte vajalikest rakendavatest meetmetest kliimamuutustega kohanemiseks ning kliimamuutustega seotud teadlikkuse ja administratiivse võimekuse suurendamiseks.

Tallinna pilootala: Projekti käigus töötatakse välja Väike-Õismäe näidisalal, mille pindala on 2,18 km2, meetmete pakett kuumalainetega kohanemiseks. Pilootala tulemused saavad olema ülekantavad teistele sarnastele piirkondadele ning on sisendiks konkreetsete tegevuste elluviimiseks Väike-Õismäel.

Rohkem infot projektist