Balti Keskkonnafoorum

Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Peame oluliseks Eesti elanike suunamist säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.

Meie teemad

MEIE PROJEKTID