RETROUT lõpuürituse 18.03.21 materjalid

18. märtsil 2021 toimus RETROUT projekti kohalik lõpuseminar „Ülevaade kalavarude taastamise tegevustest ja harrastuskalandusest“, kus keskenduti kahele teemale – kalavarude taastamine ja harrastuskalandus. Kalavarude taastamise osas anti ülevaade projekti RETROUT tegevustest Eestis (jõestike uuringud, kalapääsude eelprojektid, Baltic Toolbox), samuti räägiti Keskkonnaameti ja LIFE IP CleanEST projekti veekogude taastamise tegevustest. Harrastuskalanduse osas anti ülevaade harrastuskalanduse majandusmõjudest, Kalafoorist ning RETROUT projekti jätkusuutliku kalastamise edendamisest Eestis ja teistes Läänemere riikides (kohaturundus, LaheKala, Baltic Sea Fishing).

Webinari salvestus

Ettekanded

Lühidalt RETROUT projektist
Meriforell ja RETROUT tegevused
Keskkonnaameti jõgede taastamise projektid
LIFE IP CleanEst tutvustus
Kalaturismi majandusliku mõju hindamine
Eesti harrastuskalapüügi uuring
RETROUT jätkusuutliku kalastamise edendamine ja kohaturundus
LaheKala tutvustus
Kalafoori tutvustus