Balti Keskkonnafoorum

Säästev liikuvus

Balti Keskkonnafoorum eesmärgiks on muuta Eesti linnu keskkonnasõbralikumaks läbi säästva liikuvuse edendamise. Jätkusuutlikke lahendus transpordisektoris on võimalik leida ainult läbi põhjaliku planeerimise, arvestades nii kodanike vajadusi kui ka poliitilisi ja majanduslikke aspekte. Oleme aidanud kaasa mitmete jalgrattaliikluse alase võimekuse tõstmiseks loodud materjalide valmimisele (sh “Jalgrattaliikluse planeerimise ja edendamise käsiraamat”) ja läbi viinud selle-teemalisi seminare ning koolitusi.

Liikuvuse projektid